رامک چیلیک با تولیدات با کیفیت برای شما

برگرد

نام جنسبخاری چهارکنج
وزن17 کیلو گرام
طول38.5 سانتی متر
عرض65.4 سانتی متر
رنگنا سوز
معلومات بیشترمواد سوخت: چوب و ذغال سنگ
عکس اول
عکس دوم
عکس سوم
عکس چهارم